sa našim klientom z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej naskytla príležitosť, zúčastniť sa sv. omše v miestnom kostole, ktorá sa konala v rámci detského biblického tábora.