ako všade vo svete, aj v zariadení sa oslavoval Deň svätého Valentína – sviatok zamilovaných