Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu .