Aktivity s fotogalériou

24.6.2022 Päť klientov z CSS Jahodná zúčastnilo na medzinárodnom futbalovom zápase Francúzsko – Taliansko, ktorý je súčasťou Majstrovstiev Európy U19. ,
24.6.2022 V zariadení sme zorganizovali športovo- zábavné hry pod názvom „ bezpečne na bicykli“ , ,
22.6.2022 Zúčastnili sme sa na spoločensko-zábavnom podujatí, ktoré organizoval Domov sociálnych služieb pre detí a dospelých v Lehniciach pod názvom Sumner Fiesta , ,
16.6.2022 Navštívili sme gazdovský dvor- mini zoo v blízkosti zariadenia. , ,
10.6.2022 mali sme aktivitu s názvom " Spoznaj okolitú prírodnú lekáreň". , ,
2.6.2022 v zariadení sme zorganizovali Deň zábavy a wellnesu. Ženy mali možnosť vyskúšať si služby v oblasti starostlivosti o svoje telo, pleť, vlasy. Klienti mohli absolvovať aj masáže rôzneho druhu, manikúru a makeup. Pre mužov bolo pripravené falošné tetovanie , ,
30.5.2022 Narodeninová oslava májových oslávencov. ,
29.5.2022 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu, ktorého organizovalo Občianske združenie Milan Štenánik a Občianske združenie Návrat do života pod názvom „Chyťme sa za ruky“ , ,
26.5.2022 v zariadení sme si pripomenuli jednu z tradícií mesiaca máj – Majáles. Postavením mája sme si priblížili zvyky a tradície , ,
25.5.2022 Klientky Centra sociálnych služieb Jahodná dostali pozvánku z DSS Veľký Meder – Ižop Pusta na priateľské stretnutie, ktoré sa konalo pod názvom „ Indiánsky deň , ,
20.5.2022 Pri príležitosti medzinárodného dňa rodiny sme v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali besedu o rodine. Besedu sme spojili s výtvarnou a spomienkou terapiou. , ,
9.5.2022 Ako už býva zvykom, na Deň matiek sme si uctili naše mamy, staré mamy a náhradné mamy. , ,
5.5.2022 Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk sme usporiadali besedu pod názvom „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorej cieľom bolo poukázať na potrebu dodržiavania hygieny rúk. , ,
26.4.2022 V zariadení sme zorganizovali narodeninovú oslavu, na ktorej sme si pripomenuli tých z nás, ktorí svoje narodeniny oslavovali v mesiaci apríl. , ,
25.4.2022 Apríl je mesiac lesov. Pri tejto príležitosti sme sa vybrali na spoločnú vychádzku za krásami jarnej prírody, ktorá bola spojená s besedou. , ,
22.4.2022 Pri príležitosti Dňa zeme sme uskutočnili besedu. Rozprávali sme sa o ochrane životného prostredia, recyklácii odpadu, ekologickom správaní sa a o ochrane živočíchov. Klienti prispievali svojou činnosťou k ochrane životného prostredia. , ,
19.4.2022 Dievčatá z DSS Medveďova pozvali kamarátov z nášho zariadenia na veľkonočné stretnutie. ,
14.4.2022 Beseda o veľkonočných sviatkoch – zvyky a tradície na Slovensku a vo svete. ,
8.4.2022 pripravili sme sa na veľkonočné sviatky- tvorivé dielne zamerané na prípravu veľkonočnej dekorácie, darčekov a obľúbených pochúťok. , ,
7.4.2022 Prezentácia a predaj výrobkov vyrobených klientmi na veľkonočných trhoch, organizovaných Úradom TTSK. , ,
31.3.2022 Narodeninová oslava v zariadení – tanec, hry, zábava, občerstvenie... , ,
22.3.2022 Svetový deň vody – turistika k vodnému mlynu v Dunajskom Klátove spojená s environmentálnou výchovou , ,
18.3.2022 Marec – mesiac knihy - v zariadení sa konala beseda o knihách, časopisoch a prebehla aj virtuálna návšteva knižnice , ,
8.3.2022 Konali sa tvorivé dielne – klienti pripravovali darčeky k MDŽ... , ,
8.3.2022 Oslava MDŽ – kultúrny program, odovzdávanie darčekov ,

Stránky