Beseda bola organizovaná téme Marec – mesiac knihy

Klienti čítajú knihy pri stole
Spločná fotka klientov s knihami