bol Svetovým dňom vody. V zariadení sa konala beseda o dôležitosti vody, o ochrane podzemných vôd, o šetrení s pitnou vodou....