Boli sme pozvaní do Domova sociálnych služieb Lehnice, kde sa konalo podujatie pod názvom „ Katarínska zábava“.