Boli sme pozvaní do zariadenia pre seniorov Patria v Galante, kde sa konalo tradičné kultúrno-spoločenské posedenie obyvateľov zariadenia v rámci mesiaca „úcty k starším“.