Deň otvorených dverí – celodenný program – súťaže, tvorivé dielne, psovody a policajti z Dunajskej Stredy, táborák, hudba, tanec

DOD posedenie pri stoloch
DOD ukážka policajného psovoda
DOD psovod a pes v akcii
DOD občerstvenie
DOD klienti si opekajú
DOD klienti tancujú