Dnes naše zariadenie, DSS pDaD v Jahodnej prebral dar ( ošatenie a obuv) od pána Van Thao Voung , Lyly obchod Trhová Hradská, za čo mu vrúcne ďakujeme!