Do zariadenia aj v tomto roku zavítal Mikuláš aj s čertíkom a rozdával balíčky nielen klientom, ale aj zamestnancom....