Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej dostal pozvanie do DSS Medveďov na tradičný Fašiangový karneval, ktorý sa niesol v znamení „Disneyho rozprávkový svet“.