Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, už po štvrtýkrát, usporiadal Deň otvorených dverí. Nosnou myšlienkou podujatia bolo ponúknuť verejnosti možnosť nahliadnutia do života zariadenia a spoločne zažiť radosť a príjemné chvíle.