Domov sociálnych služieb v Medveďove organizoval Grillparty, na ktorú dostali pozvanie aj klienti z nášho zariadenia.