Hurá, je tu leto! Leto je čas výletov, spoločenských podujatí, oddychových a záujmových aktivít. V letnom programe Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sa našlo miesto aj pre táborák s opekaním.