je Svetovým dňom hygieny rúk. Využili sme tento deň na teoretické a praktické vzdelávanie našich klientov v oblasti čistoty a hygieny - s osobitným zameraním sa na ruky. Po premietnutí náučného filmu si mohli klienti videné vyskúšať aj prakticky.