Jesenné radovánky - konali sa tvorivé dielne zamerané na prípravu šarkanov...