„Každý z nás je talent“ – klienti ukázali svoju šikovnosť v prednese básní, tancov a iných improvizácií, v športových a rôznych tvorivých činnostiach....