Klienti zariadenia sa zúčastnili fašiangového karnevalu, ktorý organizoval DSS Medveďov

Klienti v karnevalových maskách
Klienti v karnevalových maskách