Klienti zariadenia sa zúčastnili na 17. ročníku kultúrneho podujatia pod názvom „Benefičný koncert Vitae Ludus 2019“, ktorý zorganizoval DSS Rohov