konali sa remeselné aktivity s názvom „Tvorivé dielne zamerané na výrobu darčekov pre seniorov“. Celý deň sa niesol v duchu tvorivosti a kreativity. Klienti pracovali svedomite a mali obrovskú radosť, že ich vlastnoručné výrobky potešia mnohých seniorov.