Marec – mesiac knihy - v zariadení sa konala beseda o knihách, časopisoch a prebehla aj virtuálna návšteva knižnice