Medzinarodný deň Dunaja

K Medzinárodnému dňu Dunaja sme organizovali celodennú turistiku, ktorú sme spojili s osvetovou činnosťou.