Na Deň matiek sa konal v domove kultúrny program: „Kytica k sviatku“