Navštívili sme miestny cintorín a upravili hroby našich zosnulých priateľov