Obyvatelia domova sa zúčastnili maškarného plesu v Medveďove. Masky boli pripravené na tému: Strašidelný čarovný zámok