Organizovali sme 26. ročník „Deň športu, hier a zábavy“ s účasťou prijímateľov sociálnej služby zo 14 sociálnych zariadení, medzi nimi aj z Českej a Maďarskej republiky.