Organizovali sme besedu, ktorá sa niesla v znamení blížiaceho sa Dňa narcisov. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť klientov na tento deň, oboznámiť ich s myšlienkou vzniku podujatia, ktoré sa hlboko vpísalo do povedomia verejnosti.