Organizovali sme podujatie: Deň Župy – „Úcta k starším, úcta k tradíciám“. Našich hostí zo zariadení seniorov z Galanty a z Trstíc a seniorov obce Jahodná sme obdarili kultúrnym programom a v tvorivých dielňach sme sa zamerali na staré remeslá a zvyky.