„Postoj chvíľa, si krásna...“ organizovali sme prehliadku umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných

Folklórne vystúpenie
Poďakovanie na podiu
Klienti pri stole
Zábava pri stoloch