Postupné uvoľňovanie opatrení nám umožnilo v zariadení zorganizovať dňa 03.06.2020 aktivitu na MDD. Aktivita sa nekonala v obvyklej forme – na futbalovom ihrisku v Topoľníkoch. Ale obyvatelia domova sa radovali zo športových súťaží usporiadaných v parku