Pri príležitosti Dňa Zeme sme organizoval podujatie s environmentálno-ekologickým zámerom. Cieľom bolo vzbudiť záujem klientov o životné prostredie a vlastnou rukou prispieť k ochrane životného prostredia.