Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme navštívili Zariadenie pre seniorov v Dunajskej Strede a v Trsticiach.