Pri príležitosti Svetového dňa chorých sme zorganizovali besedu.