Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme venovali besede o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci, o dôležitých telefónnych číslach, o poskytnutí umelého dýchania....