Prijali sme pozvanie na Košútsku olympiádu , ktorú organizoval Domov sociálnych služieb Košúty po prvý krát.