Prijali sme pozvanie na tvorivé dielne, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede pre seniorov. Medzi ponúkanými aktivitami bolo maľovanie na plátno, na hodváb, práca s hlinou, zdobenie tašiek servítkovou technikou a pod.