prišli žiaci zo Základnej školy Trhová Hradská na predvianočnú návštevu do zariadenia, aby obyvateľom domova svojim programom spestrili adventné obdobie