Sa konali v zariadení športovo – zábavné súťaže so 4 stanovišťami, na ktorých si mohli prijímatelia overiť svoje zručnosti.