Sa niesol v zariadení v duchu medzinárodného dňa Zeme. S prijímateľmi sociálnej služby sme besedovali o ochrane životného prostredia, o recyklácii, o ochrane živočíchov, o ekologických produktoch. V areály zariadenia sme vysadili niekoľko stromčekov.