sa skupinka našich klientov zúčastnila na návšteve seniorov v dennom stacionári Domus Astra v Jahodnej. Stretli sa tam s predsedníčkou APSS v SR Annou Ghannamovou.O dobrú náladu v stacionári sa postarala Gizka Oňová