sa v zariadení uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bolo premeniť odpad z textilu. Zamerali sme sa na spracovanie opotrebovaných džínsov, z ktorých sme vyrobili nové dizajnové a úžitkové predmety.