Sme organizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na prípravu darčekov pre ženy. Na podujatí mal každý možnosť ukázať svoje zručnosti, vyskúšať svoju šikovnosť pri práci s rôznym druhom materiálu.