sme pre klientov nášho zariadenia usporiadali výlet spojený s prehliadkou vodného mlyna v Tomášikove, návštevou okolitých lesov, nachádzajúcich sa pri brehoch Malého Dunaja a plavbou na pltiach v rekreačnej oblasti Alba Regia.