sme sa rozhodli, že spoločne si zaspomíname na detské časy a zorganizovali sme podujatie pod názvom „Vráťme sa do detských čias“.