sme sa rozprávali o Európe. Vymenovali sme najznámejšie štáty s hlavnými mestami. Rozprávali sme sa o gastronómií daného štátu, o významných osobnostiach, o historických pamiatkach a pod.