Sme sa zúčastnili fašiangových osláv v Medveďove. Podujatie sa každý rok organizuje pod určitým podtitulom. V tomto roku to bol OSCAR.