Sme sa zúčastnili na benefičnom koncerte pod názvom „Objatie tónov“.