Sme sa zúčastnili na prehliadke umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorú organizoval DSS Šoporňa-Štrkovec pod názvom „Štrkovecká barónka“ .