sme si v zariadení usporiadali workshop, ktorý bol zameraný na oboznámenie sa so servítkovou technikou s možnosťou výroby rôznych druhov dekorácií.